Skogsstyrelsen kräver ändrad älgjaktkultur

Luleå (JJ) Skogsstyrelsen har presenterat årets inventering av färska skador i ungskogar. Inventeringen visar att älgbetesskadorna fortsätter att öka kraftigt på flera håll i länet.

– Vi ligger på en skadenivå som är mycket högre än vad som är förenligt med ett bra skogsbruk, säger Heine Krekula, skogsskötselspecialist vid Skogsstyrelsen.
– Vi går 20-25 miljoner kronor back för varje procents tillväxtförlust, säger Robert Jonsson, distriktschef vid SCA. Skogsstyrelsen och skogsbolagen menar att lösningen på problemet är en förändring av jaktkulturen. Gemensamt vädjar de till länets jägare att öka kalvavskjutningen.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser