Skogsägare vill skyddsjaga älg – Länsstyrelsen nekar

Falköping (J)) En älgko med två kalvar uppehåller sig i en ung tallskog utanför Falköping och därför vill skogsägaren skyddsjaga dem. Länsstyrelsen säger dock nej.

Foto: Skogsstyrelsen.

Inte nog med att skogsägaren menar att tallföryngringen skadas. Älgarna uppvisar dessutom ett aggressivt beteende. De två älgarna håller till i ett fyra hektar stort skifte med tall.

Länsstyrelsen remitterade ärendet till Skogsstyrelsen som inventerade betesskadorna och kom fram till att de inte var tillräckligt omfattande. Skyddsjaktsansökan har därför inte beviljats.

Enligt Håkan Kollander, skogskonsult på Skogsstyrelsen i Skövde tar myndigheten hänsyn till skogens utvecklingspotential när betesinventering utförs. Om plantorna är så pass hårt betade att skogen kan inte utvecklas till produktionsskog finns skäl att använda skyddsjakt som åtgärd.

En mindre skogsfastighet kan drabbas hårdare än en större eftersom älgar som väl hittat attraktivt bete gärna stannar på samma plats, en längre tid.

Skogsägaren kan fortfarande överklaga länsstyrelsens beslut

 

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser