SKK tar ton i vargfrågan

Kungsbacka (JJ) Svenska Kennelklubben höjer nu rösten i vargfrågan och kritiserar Naturvårdsverket ordentligt i sitt remissvar kring myndighetens förslag på gentisk förstärkning av vargstammen.

SKK menar att Naturvårdsverket glömmer hundägarna i sitt förslag. Arkivfoto: Per Jonson

Svenska Kennelklubben (SKK) tycker att Naturvårdsverket inte tar hänsyn till de människor och hundägare som bor där vargförekomsten är som störst.

Naturvårdsverkets plan att genetiskt stärka den svenska vargstammen kritiseras i remissvaret på flera punkter.

Bland annat anser SKK att genetiken fått för stort utrymme och att den inte tar hänsyn till mänsklig verksamhet, som den uråldriga traditionen med löshundsjakt.

SKK föreslår att Naturvårdsverket återkallar förslaget och fokuserar på att genom jakt förvalta vargstammen till den av Riksdagen beslutade miniminivån för att uppnå gynnsam bevarandestatus, skriver de i ett pressmeddelande.

Läs hela remissvaret här>>

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser