Skjut hondjur och kalvar – spara tjurar!

Kronoberg (JJ) Frederic Kjellson, ny ordförande för Jägareförbundet Kronoberg, rekommenderar jägarna att spara på tjurarna till hösten och istället skjuta hondjur och kalvar.

Enligt Kjellson finns det tre tunga skäl för länets älgjägare att tänka på inför höstens jakt. .  

• De ovanligt små kalvarna från förra året som fortfarande är kvar och riskerar att påverka stammen negativt när de blir könsmogna. 
• Anpassning av stammens storlek till den extremt stora fodertillgången på stormhyggena.  
• Förvalta, enligt förbundet, en av landets bästa älgstam.

Enligt länsordförande Frederic Kjellson har älgjägarna generellt lyckats väl med att restaurera älgstammen.
– Vi har ett fantastiskt läge med stora tjurar.. Men det finns smolk i bägaren. I rekommendationsbrevet ut till älgjägarna oroar sig förbundet över ”de många mycket små kalvar” från fjolåret.

Rådet är att om möjligt skjuta bort de små fjolingarna, främst hondjur. Jägareförbundet rekommenderar att avskjutningen av vuxna hondjur bör utgöra minst 50 procent av det totala antalet fällda vuxna älgar.

  Dessutom manar man till ett än högre uttag av kalvar. Andelen bör öka från senaste 56 procent i länet till minst 60.   På tjurfronten anser man att andelen tjurar behöver gå upp och att tjurar upp till sex taggar sparas alternativt att kvotering sker.  

– För att få kvalitet behöver vi göra detta. Vi vill öppna upp för en adaptiv älgförvaltning. Men sedan står det ju alla fritt att göra urvalet. Vi är inte lagen och vill inte skriva på någons näsa, säger Kjellson till tidningen Smålänningen.

AKTUELLT

Omfattande vargjakt i Norge planerad

Norge (JJ) Rovdjursnämndernas sekretariat förordade en tilldelning tolv vargar - ingen inom den så kallade vargzonen. Nu har nämndmedlemmarna beslutat om en avskjutning på ett fyrtiotal vargar, var av majoriteten inom vargzonen.

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Annonser