”Skjut fem Haldenvargar”

Skjut fem vargar i Ed-Halden-reviret. Det föreslår länsstyrelsen i i västra Götaland i sitt remissvar till Naturvårdsverket. Enligt rovdjurshandläggare Robert Andersson finns där åtta vargar och det har fötts valpar i flocken.

20-29 vargar kan skjutas i vinterns licensjakt enligt Naturvårdsverkets experter. Nu har varglänens länsstyrelser lämnat sina remissvar på hur många vargar de anser kan skjutas i respektive län. Slutliga beslutet tas av Naturvårdsverket senare i december.

I Bohuslän finns fyra revir – Ed-Halden, Kynnefjäll, Kroppefjäll och Bredfjället. I Ed-Haldenreviret visar spårningar att det finns en flock med upp till åtta djur, varav ett revirmarkerande par. Dessutom har det fötts valpar i år.

– Därför föreslår länsstyrelsen att licensjakten i första hand sker i Ed-Halden-reviret eftersom man här haft den längsta och just nu tätaste förekomsten av varg, säger Robert Andersson, till Bohuslänningen.

Flera ledamöter i Viltförvaltningsdelegationen, med representanter från länsstyrelsen, jägare, naturvård och andra naturorganisationer, vill ha avlysningsjakt över hela området.

Ett av skälen är att då skulle fler jägare kunna delta i jakten, vilket skulle motivera och öka acceptansen för utsättning av varg i framtiden.

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser