”Skjut fem Haldenvargar”

Skjut fem vargar i Ed-Halden-reviret. Det föreslår länsstyrelsen i i västra Götaland i sitt remissvar till Naturvårdsverket. Enligt rovdjurshandläggare Robert Andersson finns där åtta vargar och det har fötts valpar i flocken.

20-29 vargar kan skjutas i vinterns licensjakt enligt Naturvårdsverkets experter. Nu har varglänens länsstyrelser lämnat sina remissvar på hur många vargar de anser kan skjutas i respektive län. Slutliga beslutet tas av Naturvårdsverket senare i december.

I Bohuslän finns fyra revir – Ed-Halden, Kynnefjäll, Kroppefjäll och Bredfjället. I Ed-Haldenreviret visar spårningar att det finns en flock med upp till åtta djur, varav ett revirmarkerande par. Dessutom har det fötts valpar i år.

– Därför föreslår länsstyrelsen att licensjakten i första hand sker i Ed-Halden-reviret eftersom man här haft den längsta och just nu tätaste förekomsten av varg, säger Robert Andersson, till Bohuslänningen.

Flera ledamöter i Viltförvaltningsdelegationen, med representanter från länsstyrelsen, jägare, naturvård och andra naturorganisationer, vill ha avlysningsjakt över hela området.

Ett av skälen är att då skulle fler jägare kunna delta i jakten, vilket skulle motivera och öka acceptansen för utsättning av varg i framtiden.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser