Skandulv föreslår att mellan 20 och 29 vargar ska skjutas!

Vargforskarna vid Skandulv har i en rapport till Naturvårdsverket föreslagit att mellan 20 och 29 vargar kan skjutas i vinter under licensjakten.

Skandulvs rapport väger tungt när Naturvårdsverket senare ska ta beslut om tilldelningen. Enligt forskarnas beräkningmodell bör 20 vargar skjutas vid en tillväxttakt på 13 procent, och 29 vargar vid en tillväxttakt på 19 procent.
Enligt Skandulv kommer vargstammen då ligga på omkring 200 individer till våren, alltså efter efter jakt och efter övrig dödlighet under vintern.

Vinterns varginventering har ännu inte kunnat slutföras, men man vet redan att det finns mellan 243 och 252 vargar i landet. Målsättningen är 200 vargar.

I fjol fälldes 28 vargar, men 27 var tilldelade och en varg för mycket sköts i Dalarna.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser