Skadeskjuten norsk björn rör sig mot Sverige

Östersund (JJ) Den påskjutna björn som norska myndigheter varnat för ska vara ofarlig.

Under fredagen var det en norsk jägare som sköt björnen under skyddsjakt. Björnen har under sommaren rivit 50 till 60 får på olika platser i Meråker kommun. Den norska kommunen som gränsar mot Åre kommun.

Jaktlaget dödade dock inte björnen. Polis gick ut och uppmanade människor att vara försiktiga. Framförallt i området kring Stordalen där man sköt mot djuret.

Under lördagen har ett jaktlag försökt spåra upp björnen med hjälp av en jaktlabrador. Man spårade den i 9,5 kilometer. Men kom aldrig så nära att det gick att skjuta. Björnen ska ha rört sig upp mot Fossvatna som ligger cirka 2,5 mil från gränsen vid Storlien.

Jaktledaren Einar Kolden säger till adressa.no att björnen knappast är allvarligt skadad. Han säger vidare att man inte hittat något blod och att björnen verkar röra sig obehindrat.

Jakten avslutades under lördagskvällen och några planer på att återuppta den under söndagen finns inte. Man anser nu att björnen är ofarlig.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser