Ska rovdjursjaktsbeslut prövas av en specifik rättsinstans?

Kungsbacka (JJ) Förslag om ändring i jaktförordningen och förordningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet har nu skickats ut på remiss från Näringsdepartementet. Där föreslås att beslut om jakt efter de fem stora rovdjuren ska överprövas av en förvaltningsrätt, nämligen Förvaltningsrätten i Luleå.

Kan förslaget leda lite mindre byråkrati och en snabbare rättslig process? Arkivfoto: Per Jonson

Genom att koncentrera överprövningen till en förvaltningsrätt uppnås en viss specialisering hos domstolen, vilket är angeläget då det är fråga om ett begränsat antal mål som bland annat ställer krav på skyndsam handläggning.

Vidare föreslås att beslut om jakt efter andra arter som skyddas av art- och habitatdirektivet ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Även beslut om jakt efter vilda fåglar föreslås kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Slutligen föreslås att det i jaktförordningen förs in en bestämmelse som anger senaste datum för beslut om licensjakt efter varg, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Så vill Moderaterna underlätta för jägare

Kungsbacka (JJ) Moderaterna tar strid emot det föreslagna regeländringarna i svensk vapenlagstiftning. De kommer att rösta emot alla förslag som försämrar för jägare och sportskyttar. Partiet vill också att vapenägare tillåts inneha fler vapen och förvara dem hos andra personer med vapenlicens.

Larm om illegal vargjakt ifrågasätts – ”inga bevis”

Värmland (JJ) Vargforskare Olof Libergs påstående att den illegala vargjakten ökar har mötts av starka reaktioner. En som ifrågasätter siffrorna är värmländske jägaren Lars Oskarsson. – Han har inga bevis utan han har beräknat detta, säger Lars Oskarsson i Jaktjournalens webbradio.

Rovdjur hindrar renar att följa växtligheten

Kungsbacka (JJ) Sveriges Lantbruksuniversitet rapporterar om ett nytt forskningsprojekt som visar problemen renar har att följa växtligheten i områden med hög rovdjursnärvaro. Renarna kan inte "surfa på den gröna vågen" när de rör sig från fjäll till kustlandskap, visar GPS-data.

Annonser