Sjunkande älgavskjutning

Nu står det klart att den svenska älgstammen fortsätter att minska. Under fjolåret sköts endast 82 000 älgar.

Sedan mitten av 80-talet har antalet fällda älgar mer än halverats. Förra jaktsäsongen sköts 82 000 älgar, en minskning med 8 000 djur, jämfört med året innan. Orsaken till de minskade avskjutningssiffrorna kan vara flera, dels har hög avskjutning, efter krav från skogsbruket, nu gett kännbar effekt.En annan anledning kan också vara att många jaktlag hållit igen på avskjutningen sedan älgstammen börjat vika. Inte minst i de områden som har stora stammar av rovdjur.

AKTUELLT

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

Annonser