Sinkabirum förstärkt för vildsvin

Evald Hellgren med sin vildsvinsfälla, en vidareutveckling av räv- och grävlingsfällan Sinkabirum.Uppfinnaren och fällkonstruktören Evald Hellgren, Skellefteå, har tagit fram en fälla för fångst av vildsvin. Fällan är en vidareutveckling av modellen Sinkabirum som ursprungligen var avsedd för fångst av räv och grävling.

 Uppfinnaren har fått dispens för fångst av vildsvin, ett tillstånd som kan överlåtas till andra jägare förutsatt att fångade vildsvin veterinärbesiktigas och att resultatet rapporteras till Naturvårdsverket.
– Vildsvinen ökar dramatiskt i södra Sverige och det är inga tvivel om att fällfångst kommer att bli en metod att förvalta vildsvinsstammarna på, säger Evald Hellgren.
I Skellefteå finns inga vildsvin, men Evald är övertygad om att Sinkabirum kommer att fungera. Fällan är konstruerad för att klara en galt på cirka 100 kilo.
Vildsvinsmodellen är förstärkt med tjockare plywood (21 mm) och har kraftiga reglar på utsidan. Reglarna hålls på plats med skruvade plåtbeslag. Fällan är något längre och högre i tak än föregångaren, utvändigt är den 240 cm lång och 105 cm bred.

Betesgillrad
Luckan som slår igen är försedd med två låsningar, en på taket och en längst fram nere vid tröskeln så att den fångade grisen inte ska kunna ta sig ut. Invändigt är fällan helt slät.
Sinkabirum utlöses med bete för att det fångade djuret ska befinna sig längst in i fällan när den slår igen. Avgillringen bär uppfinnarens geniala signum och fungerar både när grisen drar i betet eller knuffar det in mot den bakre väggen. Mekanismen består av en fjäderbelastad järnstång. Beteskäppen (ett plaströr) där betet knyts fast placeras under järnstången. På väggen sitter en kloss som innebär att plaströret frigörs från den fjäderbelastade stången när grisen drar eller knuffar plaströret. Naturligtvis fungerar även denna modell på räv och grävling. Som bete föreslås en fläskbit på beteskäppen och att golvet täcks med majs.

DispensFällan är betesgillrad och utlöses när grisen drar eller knuffar beteskäppen framåt. I beteskäppen kan man fästa en fläskbit och sedan täcka golvet med majs.
Naturvårdsverket har beslutat om dispens för fångst av vildsvin. I beslutet skriver man att tillståndet gäller fram till och med utgången av år 2006. Förutsättningarna är att fällan är konstruerad liknande Sinkabirum och att fångstutrymmet vid avgillring saknar ljusinsläpp.
Naturvårdsverket ska för varje fångat vilt erhålla en rapport över eventuella synliga yttre skador som följd av fångsten. Rapporten ska intygas av veterinär. Om skadorna inneburit onödigt lidande för djuret kommer tillståndet att återkallas. Naturvårdsverket ser den ökande vildsvinspopulationen som ett stigande problem och vill därför pröva andra metoder än konventionell jakt.
För dem som är intresserade av att fånga vildsvin kan fällan beställas från Evald Hellgren, tel 0910-72 20 59. Information finns även på Evalds hemsida: www.ideverkstaden.com
Sinkabirum kostar 4 700 kronor inklusive moms + frakt.

Text och foto:ROGER C ÅSTRÖM
Jaktjournalen Jan/feb 2005

AKTUELLT

Skyddsjakten i Rackstad: ”Vi hoppas få bort hanen”

Värmland (JJ) Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt på en andra varg i Rackstadreviret. Sex jakthundar har dödats eller skadats av vargarna och så sent som på lördagen inträffade en ny attack. – Vi hoppas få bort hanen i flocken, säger Bertil Forsberg, jaktledare och talesperson för jägarna i området.

Nyupptäckt invandrad varg i Norrbotten

Arvidsjaur (JJ) Tack vare spårsnö har länsstyrelsens personal kunnat spåra en varg öster om Arvidsjaur. Enligt DNA-analys härstammar vargen från den finsk-ryska populationen.

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Annonser