Samla älgspillning!

Borgholm (JJ) Forskare är i full färd med med ett nytt projekt inom älgforskningen på Öland. Med hjälp av älgspillning ska de få DNA som de sedan kan använda för att få veta hur stor älgstammen är, vilken sammansättning den har och de kan också skapa ett släktträd.

– Med hjälp av detta kan de få otroligt mycket information om stammen. Det är samma teknik som tillämpas vid inventering av björn och varg. Det var då man fick veta att björnstammen var större än vad man först trodde, säger Johan Johansson, ordförande för Borgholms älgskötselområde och fortsätter:

För att kunna göra inventeringen behöver forskarna få in mer spillning.

– De behöver vår hjälp. Vi har informerat jaktledarna men inte fått in tillräckligt mycket spillning. Därför ber vi nu jägarna att göra en insats. Vi har bara den här månaden kvar innan det ska vara inlämnat.

– Jägarna uppmanas ta 4-5 kulor från spillningen och lägg i en plastpåse. Märk den med plats, helst koordinater och när den plockades. Frys ner den och kontakta er jaktledare. Vi har tre personer som samlar in spillningen, säger Johan Johansson till Ölandsbladet.

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser