Samer vill ha granskning av länsstyrelser

ÖSTERSUND(JJ). Svenska Samernas Riksförbund, SSR, vill ha en granskning av de länsstyrelser som handhar frågor kring jakt- och fiskerätter. Efter det upptäckts brister vid länsstyrelsen i Jämtlands län befarar SSR att det kan finnas fler brister i den hantering som myndigheterna gör gällande dessa frågor.

Det var under våren som det upptäcktes brister på länsstyrelsen i Jämtlands län, pensionerade tjänstemän där hade orättmätigt fått fiskerätter på marker som tillhör samerna. 

SSR vill ha besked om vad regeringen och jorbruksdepartementet kommer att göra för att liknande händelser inte ska kunna upprepas.
Det här rapporterar Länstidningen i Östersund.

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser