Samer vill ha granskning av länsstyrelser

ÖSTERSUND(JJ). Svenska Samernas Riksförbund, SSR, vill ha en granskning av de länsstyrelser som handhar frågor kring jakt- och fiskerätter. Efter det upptäckts brister vid länsstyrelsen i Jämtlands län befarar SSR att det kan finnas fler brister i den hantering som myndigheterna gör gällande dessa frågor.

Det var under våren som det upptäcktes brister på länsstyrelsen i Jämtlands län, pensionerade tjänstemän där hade orättmätigt fått fiskerätter på marker som tillhör samerna. 

SSR vill ha besked om vad regeringen och jorbruksdepartementet kommer att göra för att liknande händelser inte ska kunna upprepas.
Det här rapporterar Länstidningen i Östersund.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser