Samer kräver jakt på rovdjur

Minska antalet vargar, järvar, kungsörnar, lodjur och björnar inom renskötselområdet. Det kräver nu Samelandspartiet.

Samelandspartiet vill minska antalet vargar, järvar, kungsörnar, lodjur och björnar inom renskötselområdet.

– Den ekologiska balansen mellan renar och rovdjur är rubbad i renskötselområdet, skriver Samelandspartiets Bror Saitton i ett pressmeddelande och hänvisar till regeringens förslag till riksdagen om en ny rovdjursförvaltning.

Han hävdar att både etappmål och miniminivåer för de stora rovdjuren har uppnåtts med så god marginal att det är möjligt med jakt. Sametinget har beräknat skadorna och merarbetet för rennäringen på grund av rovdjursangreppen till 227 miljoner kronor.

Bror Saitton pekar på att regeringen avsatt 59 miljoner kronor till viltskador nästa år, och han kräver full kostnadstäckning, skriver Östersunds-Posten.

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser