Samebyar riskerar böter på grund av dålig rapportering

Stockholm/Norrbotten (JJ) Naturvårdsverket menar att de fem samebyar som inte rapporterat in avskjutningen på närmare 600 älgar har begått ett jaktbrott och bör bötfällas.

Tidigare i veckan rapporterade Jaktjournalen om att fem samebyar i Norrbotten av olika skäl inte rapporterat avskjutningen på 586 älgar, med följden att närmare 200 000 kronor saknas i uteblivna fällavgifter. Länsstyrelsen menade att det inte hade några åtgärder att vidta i fall som detta, men Naturvårdsverket ser annorlunda på saken.

– Vid utebliven rapportering kan länsstyrelsen begränsa tilldelningen till nästa jakt. Dessutom är det ett brott mot jaktlagstiftningen att inte rapportera och påföljden är böter. I det här fallet känner jag inte till några detaljer om länsstyrelsen har påtalat det här till berörda och informerat om att man är beredd att gå vidare till polis och åklagare, säger Christer Pettersson vid Naturvårdsverket till P4 Norrbotten.

Femte paragrafen i Jaktförordningen föreskriver att senast två veckor efter jaktstopp ska fällda älgar rapporteras.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser