Sameby får tillstånd för skyddsjakt på en järv

TÅSSÅSEN(JJ). Länsstyrelsen har beviljat Tåssåsens sameby tillstånd för skyddsjakt på en järv i Hortenområdet. Det var efter att järv dödat flera renar på kort tid som samebyn ansökte om skyddsjakt på två järvar.

Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt då man gjort bedömningen att järven splittrar renhjorden,
vilket medför att renarna trampar upp mark i betesområdet och detta gör att marken blir oanvändbara för renbete. 
Det här rapporterar Sveriges Radio.

 

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser