Sameby får fälla sex björnar

Idre (JJ) Idre nya sameby har fått tillstånd att fälla sex björnar i renkalvningsområdet. Jakten drar i gång i dag.

Länsstyrelsen i Dalarnas län som beviljat skyddsjakten ser helst att björnungar skjuts före honan. Skyddsjakten får pågå en månad.

Det är inte tillåtet att genskjuta eller förfölja björnarna med skoter, inte heller att skjuta från skoter. Däremot är helikopter tillåtet att användas.

Det huvudsakliga området för jakten ska ske inom området vid Långfjället men jakten kan komma att utökas till ytterligare område om kalvning påbörjas på Slagufjället.

Björnar kan orsaka stora problem för renskötseln under kalvningsperioden och den beviljade skyddsjakten är ett sätt att lindra skadorna samt en preventiv åtgärd.

– Det är en del i Länsstyrelsens arbete gällande toleransnivån där vi arbetar tillsammans med renskötselområdena. Det arbetet började under 2014 och under fjolåret hade vi en del möten med samebyarna, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare på naturvårdsenheten till Dala-Demokraten.

 

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser