Salmonella hos vildsvin

Ett vildsvin från Alvesta kommun har testats positivt för salmonella.

I augusti testades ett vildsvin från Alvesta kommun positivt för salmonella. Upptäckten är inte helt förvånande och livsmedelsverket vill uppmana jägarna att vara mycket noggranna med hygienen när de slaktar vildsvin, skriver Lokaltidningen i Ljungby.
Här följer ett par viktiga tips:

• Iaktta god slakthygien. Var försiktig med tarmpaketet för att i möjligaste mån undvika att kontaminera köttet.

• Tänk på handhygien. Det kan finnas bakterier på händer och knivar. När man sedan hanterar slaktkroppen kan bakterierna överföras från händer och knivar till köttet.

• Laga köttet vid minst 70-72 grader Celsius, eftersom salmonella och campylobakter dör vid den temperaturen. 

•Använd inte skärbräda eller kniv som varit i kontakt med rått kött. Ett av de vanligaste sätten att bli smittad av salmonella och campylobakter är att köttsaft från det råa köttet återinfekterar det tillagade köttet när man exempelvis skivar det.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser