Så ska Gävleborgs skarvar förvaltas

Gävle (JJ) Länsstyrelsen i Gävelborgs län har tagit fram en regional förvaltningsplan för skarv. Den ska ge vägledning till alla samhällsintressen som berörs av skarvförekomsten i Gävleborgs län.

Nu finns en förvaltningsplan för skarv i Gävleborgs län.

I förvaltningsplanen finns mål för den regionala skarvförvaltningen, liksom åtgärder som förvaltningen ska arbeta med för att uppnå målen. Utmaningen för förvaltningen är att förbygga och minska de skador skarvarna orsakar, men också öka folks acceptens för fågelarten.

Målsättning

• Länets skarvpopulation ska vara livskraftig och frisk. Skarven ska kunna fortleva i länet på
lång sikt och artens naturliga utbredningsområden ska inte decimeras.
• De skador som skarv orsakar ska begränsas.
• Konflikterna kring skarv ska minska.

 

Åtgärder för att nå dessa mål

• Skarvförvaltningen ska vara adaptiv och utgå från lokala och regionala förutsättningar och från kontinuerligt inhämtad kunskap om
skarvens populationsutveckling och interagerande i ekosystemet.
• Länsstyrelsen ska i mån av resurser verka för återkommande inventeringar och löpande följa upp skarvens populationsstatus i länet.
• Länsstyrelsen ska löpande dokumentera de uppgifter om skador orsakade av skarv i länet som kommer till myndighetens kännedom
• Länsstyrelsen kan på eget initiativ fatta beslut om störningsåtgärder eller skyddsjakt i händelse av skarvetablering i områden som anses särskilt känsliga.
• Länsstyrelsen ska årligen utvärdera och vid behov uppdatera gällande riktlinjer avseende skador orsakade av skarv.
• Länsstyrelsen ska löpande följa upp vilken faktiskt påverkan som olika förvaltningsåtgärder har avseende skarvens populationsstorlek och utbredning.
• Förvaltningen ska ske genom samverkan och dialog mellan länsstyrelsen och olika samhällsintressen, såsom fiskare och markägare, bland annat genom länets viltförvaltningsdelegation.
• Länsstyrelsen och berörda intressen ska aktivt arbeta för en ökad kunskap om skarv och minskade konflikter hos berörda länsmedborgare, exempelvis genom informationsspridning och rådgivning.
• Länsstyrelsen ska bedriva kontinuerlig tillsyn avseende skyddade arter, däribland skarv, och arbeta förebyggande mot illegala handlingar riktade mot skarv. Tillsynsarbetet planeras av länsstyrelsen, vanligen tillsammans med polisen och/eller kustbevakningen. Länsstyrelsen upprättar polisanmälan vid misstanke om artskyddsbrott och vid misstanke om brott mot villkor i de jaktbeslut som länsstyrelsen har fattat.

 

 

AKTUELLT

Olycka på Tullgarn

Tullgarn (JJ) En olycka inträffade i eftermiddag i samband med provkörning av en båt vid Swedish Game Fair, på Tullgarn, söder om Stockholm.

Ändrade magasinsregler för björnjägare

Tullgarn (JJ) Det ska bli tillåtet med femskottsmagasin i halvautomater vid björnjakt. Det meddelade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht när han invigningstalade på Swedish Game Fair på fredagen.

Whiskymarinerad rådjurssadel

På frågan om vad som är det godaste viltköttet svarar de flesta rådjur. Jag håller med och min personliga favorit är en grillad rådjurssadel. 6 personer: 1 kg utskuren rådjurssadel Marinad: 1 dl fin rapsolja 2 skivade vitlöksklyftor ½ dl chilisås 2 msk mörk balsamvinäger 3 msk flytande honung ½ dl whisky Tillbehör: ½–1 kg

Björnjägarens Arci Odin – Inkallningsbar jaktmaskin

David Nilsson drog verkligen vinstlotten när han 2013 köpte sin första spets. Att det blev en gråhund var mest en slump. Nu fem år senare ångrar han inte sitt val. Svenska och finska jaktchampionen Björnjägarens Arci Odin har verkligen levererat.

Kan ett jakttillbehör ha med jaktetik att göra?

Det har länge förbryllat mig lite varför man så sällan ser en handkikare runt halsen på jägare i Sverige. Just handkikaren är ett sådant där tillbehör som faktiskt kan ha en jaktetisk funktion. Det finns siffror som pekar på att jägare i norden köper färre kikare än i Europa och övriga världen. I Norge har en del jägare kikare medan det verkar vara mycket ovanligt i Sverige och Finland.

Annonser