Så ser Alliansen på stödutfodring – Eget förslag

Stockholm (JJ) Allianspartierna är kritiska till utformningen av förslagen i Regeringens utfodringsproposition (Prop. 2015/16:199) och utvecklar sina argument i en följdmotion. Alliansen menar bland annat att det tydligare måste framgå att ett förbud först ska vara en utväg när andra lösningar testats.

Alliansen kontrar Regeringens utfodringsproposition med en följdmotion. Foto: Per Jonson

De redogör representanter för de fyra Allianspartierna för sina ståndpunkter.

– Från alliansens sida ser vi såklart allvarligt på skador som orsakas av den växande vildsvinsstammen. Det var skälet till att alliansregeringen 2013 valde att ge ett utredningsuppdrag i frågan. Tyvärr är regeringens förslag alltför långtgående, otydliga och oprecisa och riskerar att orsaka mer skada än nytta. Som lagstiftare måste vi vara tydliga med vilka ramar som gäller när myndigheterna ges möjlighet att utforma regelverk. Vi uppmanar helt enkelt regeringen att göra om och göra rätt, säger Kristina Yngwe (C).

– Propositionen har stora brister. Det görs till exempel ingen skillnad mellan stödjande och avledande utfordring, trots att avledande utfordring är viktig för att kontrollera viltstammarna. Förslagen är dessutom formulerade så att de riktas mot utfodring av allt vilt. Det innebär att utfodring av fåglar kan förbjudas, vilket knappast kan ha varit regeringens avsikt. Otydligheten riskerar att leda till en cirkus av överklaganden. Reglerna måste vara tydliga, det är inte rimligt och rättssäkert när tjänstemän på myndigheterna måste gissa sig till vad som gäller, säger Jonas Jacobsson Gjörtler (M).

– Vi ser en risk i att ett generellt förbud kommer att leda till ökade juridiska processer. Undantagstillstånd och rättsprocesser kommer att bli regel snarare än undantag. Vi ser däremot en möjlighet i att utfärda förbud i enskilda fall när andra lösningar inte visat sig vara möjliga. Ett sådant förbud bör dock endast omfatta det berörda området och vara tidsbegränsat. Utgångspunkten bör vara frivilliga överenskommelser, så långt det är möjligt. Vi vill att regeringen ska återkomma med nya förslag som tar hänsyn till ovan nämnda aspekter kring utfodring av vilt, säger Lars Tysklind (L).

– Vi tar problemet med överdriven utfodring på stort allvar. För att få bukt med problemen behövs ökad avskjutning av vildsvin. Avledande utfodring kan i vissa fall vara en viktig metod för att begränsa vildsvinens skador för de areella näringarna. En viktig del i att öka avskjutningen är samtidigt att underlätta avsättningen för viltköttet genom bland annat regelförenklingar och andra insatser. Det behövs fler och bättre åtgärder som förenklar möjligheterna att få ut mer viltkött till privatpersoner, butiker och restauranger, säger Lars-Axel Nordell (KD).

Läs hela Alliansen följdmotion. Klicka på länken>> Vildsvin och viltskador

0 kommentarer

AKTUELLT

Björnjaktsprofilerna 2017 – Först ut Roger Bäck

Kungsbacka (JJ) Nu på måndag, den 21 augusti, startar årets licensjakt på björn. Inom de sex nordligaste länen är 216 björnar tilldelade. Intresset är också på topp bland jägarna och allt fler duktiga hundekipage har specialiserat sig.

Forskare ska DNA-analysera vita älgar

Värmland (JJ) Filmen på den vita älgen i Värmland har blivit en internetsuccé, men även forskare har fattat tycke för älgen. Nu ska en grupp från Sveriges Lantbruksuniversitet undersöka vad det är som gör att vissa älgar blir vita.

Hetsig debatt om avlivad attackbjörn

Italien (JJ) Det har uppstått hetsig debatt om avlivningen av en björnhona i Italien. Hon dödade en hundägare och nu protesterar värnarorganisationer mot att björnhonan sköts i lördags.

Fauve vann Basset-SM spår

Lunnahöja (JJ) I helgen avgjordes Basset-SM spår i Lunnahöja, Hässleholms kommun. Arrangör var Sydsvenska Bassetklubben. Segrande ur striden gick Bernt Söderman, Ås med sin Fauve de Bretagne Nimrods Valborg.

Winchester SX4

Funktion, handhavande och ergonomi har förbättrats och gör nya Winchester SX4 till en maskin på lerduvebanor och under jakt. Vapnet är efterföljaren till den framgångsrika halvautomaten Super X3 Black Shadow.

Ovisshetens tid är förbi!

De flesta jakthundar förses i dag med gps-pejlar. Många passkyttar står också med handenheter för att hänga med. Detta är inte bra för den spekulativa delen av jakten

Annonser