(S) vänder i ammunitionsfrågan

- Socialdemokraterna har vänt i frågan om att även fortsättningsvis kunna använda bly i ammunition, vilket är fantastiskt positivt! I flera år har Alliansen sökt respons hos Socialdemokraterna att inte totalförbjuda ammunitionsbly, därför välkomnar jag deras vändning.

Det säger den moderate riksdagsledamoten Bengt-Anders Johansson i dagensRiksdagsdebatt med anledning av Socialdemokraternas reservation i dagensbetänkande (2006/07:MJU 4) från Miljö- och jordbruksutskottet.
Socialdemokraterna vill inte ta bort bly i ammunitionen förrän det finnsfullgoda alternativ, både gällande effekt och kostnad.

”Nu går rätt beslut fatta”
– Den socialdemokratiska regeringen beslutade om att all bly skulle varaborta från alla ammunition senaste 2006, men detta blev det som tur varingenting av, säger Johansson.
Det känns bra att de nu har lyssnat tillexpertisen och inser vikten av att man väntar på den senkomnakonsekvensutredningens behandling. Nu finns förutsättningar att fatta rättbeslut gällande ammunitionen, säger Johansson.

AKTUELLT

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Annonser