Ryska vargar ska planteras in i Sverige!

Svenska myndigheter utreder nu möjligheten att hämta vargar från Ryssland och plantera ut i dem svenska skogarna redan i år. Tidigare var tanken att plantera ut vargvalpar från djurparker, men det förslaget säger djurparkerna nej till. Därför kan det nu bli aktuellt att hämta ryska vargar, uppger Sveriges Radio idag.

 – Kan man lösa smittskyddet och de ställer upp på våra krav så är det positivt för det är vargar med en stor genetisk variation och vi kanske kan hitta mer än en linje som kan tillföra någonting, säger Helena Kättström, enhetschef på Jordbruksverket.

Är det vuxna vargar det handlar om?
– Ja, de tar unga vargar så när de vuxit upp blir det unga vuxna vargar.

Hur gamla är de ungefär?
– De har väl hunnit bli ett år ungefär.

Det är bråttom att förstärka den svenska vargstammen. EU-kommissionen kritiserar den svenska vargjakten, och för regeringen är det därför viktigt att så snabbt som möjligt stärka vargstammen genetiskt.

Nyligen berättade miljöminister Andreas Carlgren att vargvalpar från djurparker skulle planteras ut redan i vår. Men djurparkerna säger än så länge nej, bland annat eftersom de anser att tiden är för knapp. För att ändå kunna plantera ut nya vargar redan i år blickar myndigheterna nu mot Ryssland.

– Det finns ett hängn i Ryssland där man föder upp vilda vargar under ganska vilda förhållanden med minimerad mänsklig kontakt och man har erfarenhet av att släppa ut dem och de fungerar som vilda vargar, de har inte blivit tama och oskygga, säger Helena Kättström. Hur många vargar som kan blir aktuellt att föra in från Ryssland är oklart. Det återstår en del frågetecken att lösa innan en eventuell flytt kan påbörjas. Bland annat måste man se till att de inte för mig sig sjukdomar.

– De här smittorna, både rabies och dvärgbandmask, kan ju drabba både andra djur och människor och därför ser vi det som väldigt angeläget att verkligen ta det här på ett säkert sätt. Vi tänker inte ta några risker, säger Helena Kättström.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser