Rovdjurens kostnader för samhället utreds

Stockholm (JJ) Regeringen beslutade nu i veckan att rovdjurens kostnader för samhället ska utredas. Jägare och brukarorganisationer har under flera år efterfrågat en socioekonomisk kalkyl och nu ser det ut som om den blir verklighet.

Det var i onsdags som regeringen beslutade att ge Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), i samråd med berörda myndigheter, i uppdrag att kartlägga hur landsbygdsföretagens ekonomi, inklusive indirekta kostnader, påverkas av angrepp från de stora rovdjuren.

SLU ska också föreslå en ny ersättningsmodell för landsbygdsföretag med inriktning mot i första hand mjölk-, får- och nötköttsproduktion, fäbodbruk och biodling, som kan kompensera merkostnaderna som direkta och indirekta skador från rovdjur medför. Ersättning för skador av rovdjur på hägnat vilt ska också övervägas.

SLU ska också undersöka under vilka omständigheter allvarlig skada av fredade rovdjur på hägnat vilt, fisk- och biodling bör förebyggas med skyddsjakt. I uppdraget ingår också att undersöka om bidrag bör lämnas för åtgärder som förebygger rovdjursangrepp på hägnat vilt, biodling eller liknade verksamheter.
Eskil Erlandsson tycker utredningen är viktig. Foto: Lina Tengström
I dag är det svårt att bedriva biodling i områden där det förekommer björn. SLU ska lämna förslag som tillåter att fortsatt produktion av honung möjliggörs i hela landet. I dag kan landsbygdsföretag få ersättning för döda eller skadade djur, vilket enligt vargkommitténs betänkande är en liten del av kostnaderna för den drabbade djurägaren. Det är därför angeläget att ersättningen till den drabbade djurägaren ses över.

Även branscher som inte får ersättning påverkas av rovdjursförekomst. För att få en mer faktabaserad dialog om de stora rovdjuren ser regeringen ett tydligt behov av att utreda hur rovdjursangrepp påverkar landsbygdsföretagens samlade ekonomi.

– För mig är det viktigt att människor ska kunna driva verksamheter med djur även i de områden där de stora rovdjuren finns. Då måste också samhället ge en rimlig ersättning till djurägare vars djur utsatts för rovdjursangrepp. För att vi ska kunna göra det behöver vi en kartläggning över hur landsbygdsföretagens ekonomi påverkas av rovdjursangreppen, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Regeringsuppdraget ska slutredovisas den 31 augusti 2015.

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser