Riksjägarna kritiska till vargflytt

Östersund (JJ) Jägarnas riksförbund är mycket kritiskt till att Natuvårdsverkets flytt av en varg från Jämtland till Örebro och menar att det enda som åstadkommits är att problemet flyttats till någon annan.

Förbundets ordförande Solveig Larsson säger att åtgärden inte kommer gagna människan, vargen eller trovärdigheten för rovdjurspolitiken.  

”Att man mycket brådskande genomför en flytt av varg genom att gå förbi de beslutade processerna som ska föregå denna typ av aktivitet gagnar inte heller regeringens rovdjurspolitik. Oavsett den genetiska bakgrunden på den flyttande vargen så borde den ha skyddsjagats då den ställt till problemet och visat ett icke önskvärt beteende”, står det i ett pressmeddelande från förbundet.  

– Vi kräver nu att människor som kan komma att drabbas av vargen fullt ut ersätts ekonomiskt för alla direkta och indirekta skador.  
Förbundet förordar naturlig invandring av varg och att individer som gör skada, oberoende om de är extra värda att skydda, ska tas bort genom skyddsjakt.  

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser