Replik: Kritisk till resultat från flyginventering

Dalsland (JJ) Vinterns flyginventering av älg i norra Dalsland bör tas med en nypa salt. I alla fall om man ska tro Henrik Torstensson, Tisselskog. Han sitter med i älgförvaltningsgruppen för område 1 och håller inte med om att älgstammen minskat.

Flyginventeringens resultat ifrågasätts av markägaren och jägare Henrik Torstensson. Foto: Älgflyg AB

– Nä, den har inte minskat på det sättet. Inte heller de totala betesskadorna har minskat. Däremot är kvaliteten på stammen sämre än någonsin, säger han.

Henrik Torstensson är jägare och markägare och har under lång tid engagerat sig i både skötselområden och Svenska Jägareförbundets lokala organisation. Men har nu avslutat sitt engagemang.

– Jag håller helt enkelt inte med om den förvaltning vi har.

Enligt Henrik Torstensson är inte flyginventering rekommenderad en basmetod. Den hade behövts kompletteras med exempelvis spillningsinventering. Resultatet från den stämmer inte överens med verkligheten.

– Jag tror inte den metod som används, distant sampling, fungerar hundraprocentigt. Jag har bekanta som var ute och jagade den dagen de flög. De såg både helikoptern och älgar men de älgarna registrerades inte i resultatet från inventeringen. Man ser helt enkelt inte alla älgar, säger han.

Älgstammen i Älgförvaltningsområde 1 har enligt Henrik Torstensson inte minskat med 40 procent de senaste fem åren. Han är oenig med Göte Johansson om utvecklingen.

– Betestrycket, avskjutningsstatistiken och älgobsen under jakten pekar ju åt ett helt annat håll. Det är bara vinterbetet som minskat till sex procent enligt ÄBIN. Sommarbetet har ökat. Vi har i dag ett totalt betestryck på elva procent, säger Henrik Torstensson.

Han menar att det största problemet med älgstammen i norra Dalsland i dag är kvaliteten på djuren. Slaktvikterna är låga och det hittas till och med många självdöda älgar i skogarna.

– Det går inte att plantera tall i dag. Den får inte chans att klara sig första året ens en gång. Lövuppslag finns över huvud taget inte. Vi måste komma i balans mellan skog och viltstammar.

AKTUELLT

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

OK till lodjursjakt i vinter

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket ger klartecken till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på lodjur. Vinterns inventeringar ska ha visat att lodjursstammen är nästan exakt lika stor i år som förra året.

Annonser