Regeringen bemöter jägarkritik i ripfrågan

Kungsbacka (JJ) Det dröjde inte många minuter från det att Regeringen tillkännagav förändringen reglerna för fjälljakten innan jägare börja kritisera det och menade att det var tandlöst. Nu svarar Näringsdepartementet på kritiken.

Trots positiva besked från Regeringen i går var flera svenska ripjägare skeptiska till om de nya reglerna kommer innebära någon praktisk skillnad. Foto: Istock

Den främsta kritiken från ripjägare som kämpat för att få till stånd en förändring av reglerna är att den nya skrivningen inte skiljer sig nämnvärt från den gamla, och att jakten i praktiken inte skulle innebära något för att minska trycket från utländska jägare.

Claes Nordmark, politiskt sakkunnig till landsbygdsminister Sven Erik Bucht menar att beslutet visst kommer göra skillnad.

– Det står väldigt tydligt i regeringens ändringar att länsstyrelserna skall upplåta jakträtten till bosatta i Sverige eller till de som har närmare anknytning till Sverige, till exempel personer som äger en fastighet, arbetar i Sverige, driver företag här, eller liknande. Dessa ska ha ska ha företräde vid konkurrens om jakträtterna. Länsstyrelserna får även upplåta jakträtten åt andra jägare. Förutsättningen för all upplåtelse av småviltsjakt är liksom tidigare att upplåtelsen inte leder till någon olägenhet av betydelse för rennäringen, att inget hinder möter enligt rennäringslagen och att jakten inte inverkar menligt på miljön, turismen eller andra intressen, skriver han till i ett svar till Jaktjournalen.

En annan kritik jägare framfört är att skrivningen ”kan upplåtas åt annan” som kan tolkas som att svenskar ges företräde om inte jakten ”upplåts åt annan”. Vilka är de där andra?

– Dessa kan vara jägare bosatta i andra länder, men vid konkurrens om jakträtterna ska jägare bosatta i Sverige, eller de som har närmare anknytning till Sverige ha företräde till jakträtterna. Det är inte möjligt att köpa jaktkort åt andra, eftersom jakträtten är individuell och ej går att överlåta till någon annan, skriver Claes Nordmark.

Nu är det Jordbruksverket som kommer få i uppgift att utforma regelverket efter Regeringens önskemål.

0 kommentarer

AKTUELLT

Samarbete över gränserna gav björn

Strömsund (JJ) I morse släppte Ralph Persson, sin plotthund RJ i ett känt björntillhåll i Vimmervattnet. Det blev starten på en lång jakt som buktade över flera jaktlagsgränser. Och även länsgränsen till Västernorrland.

Björnhane bet både jägarna och hunden

Ljusdal (JJ) Det gick riktigt hett till när Erik Söderlund och Axel Wallberg på tisdagen gemensamt fällde en 97-kilos björnhane. Den hann bita och skada både jägarna och en björnhund innan den föll.

Annonser