Rådjursolyckorna i trafiken ökar

Kungsbacka (JJ) Antalet trafikolyckor med rådjur har ökat i alla utom två av Sveriges län de senaste tio åren. En studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) visar att antalet dödsfall och personskador samt kostnader till följd av rådjursolyckor är betydligt högre än den officiella statistiken visar.

Rådjursolyckorna kostar över en miljard kronor. Foto: Per Jonson.
Rådjurskollisioner står för minst 75 procent av alla viltolyckor i Sverige och antalet ligger i dag på 30 000–36 000 per år.

– Olyckorna orsakar dödsfall och personskador men även stora kostnader för samhället och för den enskilde, säger Annika K. Jägerbrand, forskare på VTI, som sammanställt en 10-årig översikt över rådjurskollisioner i Sverige.

De län som utmärker sig med ett stort antal rådjurskollisioner under åren 2003–2012 är framför allt Västra Götaland och Skåne, men även Stockholm, Jönköping och Kalmar. Rådjurskollisionerna har ökat i alla län förutom Västra Götaland och Örebro län där de minskat något under perioden. Ökningen har varit betydligt större i de nordligaste länen och på Gotland.

Antalet rådjurskollisioner är fler under försommaren (maj–juni) och tidig vinter (oktober–december), medan antalet personskadeolyckor med rådjur är högst under sommaren. Flest kollisioner och olyckor sker under morgon och kväll. Antalet omkomna och skadade personer under tioårsperioden är totalt 2 752.

Som exempel visar studien att de totala kostnaderna för rådjurskollisioner och rådjursolyckor 2012 överstiger en miljard kronor varav cirka 70 procent är kostnader för egendomsskador. Summan av de externa kostnaderna (personskador, dödsfall, jaktvärde och eftersökskostnader) för rådjursolyckorna omfattar cirka 300 miljoner kronor detta år. Under de tio år som ingår i beräkningen har rådjursolyckorna kostat drygt 9 miljarder kronor.

Olycksstatistiken i undersökningen kommer från NVR, Nationella viltolycksrådet (kollisioner), Strada (personskadeolyckor i Swedish Traffic Accident Data Acquisition) och Ofelia (för järnväg).

Detta meddelar VTI i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Debatt: SJF och LRF trycker på om vildsvinen

Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gör gemensam sak om vildsvinen. Förbundsordförandena Torbjörn Larsson och Palle Borgström trycker på regeringen och efterlyser i den här debattartikeln lättnader i regelverket som exempelvis hindrar jägare från att sälja vildsvinskött.

Hållbarhetstänk bakom unik älgtrofémöbel

Vem skulle inte vilja sitta bekvämt och varje gång tänka på att lädret faktiskt kommer från ett vilt man själv fällt. För Nils Kjerstadius, vd på familjeföretaget Cuero Design var det en självklarhet att erbjuda jägare den här möjligheten.

Risk för att vinterns vargjakt uteblir

Kungsbacka (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar är den kommande vinterns licensjakt på varg i fara. Det uppskattade antalet vargar är obetydligt fler än Naturvårdsverkets miniminivå på 300 individer. Jägareförbundet jobbar nu för att Riksdagens mål på minst 270 vargar ska gälla.

Så vill Moderaterna underlätta för jägare

Kungsbacka (JJ) Moderaterna tar strid emot det föreslagna regeländringarna i svensk vapenlagstiftning. De kommer att rösta emot alla förslag som försämrar för jägare och sportskyttar. Partiet vill också att vapenägare tillåts inneha fler vapen och förvara dem hos andra personer med vapenlicens.

Annonser