Rådjursolyckorna i trafiken ökar

Kungsbacka (JJ) Antalet trafikolyckor med rådjur har ökat i alla utom två av Sveriges län de senaste tio åren. En studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) visar att antalet dödsfall och personskador samt kostnader till följd av rådjursolyckor är betydligt högre än den officiella statistiken visar.

Rådjursolyckorna kostar över en miljard kronor. Foto: Per Jonson.
Rådjurskollisioner står för minst 75 procent av alla viltolyckor i Sverige och antalet ligger i dag på 30 000–36 000 per år.

– Olyckorna orsakar dödsfall och personskador men även stora kostnader för samhället och för den enskilde, säger Annika K. Jägerbrand, forskare på VTI, som sammanställt en 10-årig översikt över rådjurskollisioner i Sverige.

De län som utmärker sig med ett stort antal rådjurskollisioner under åren 2003–2012 är framför allt Västra Götaland och Skåne, men även Stockholm, Jönköping och Kalmar. Rådjurskollisionerna har ökat i alla län förutom Västra Götaland och Örebro län där de minskat något under perioden. Ökningen har varit betydligt större i de nordligaste länen och på Gotland.

Antalet rådjurskollisioner är fler under försommaren (maj–juni) och tidig vinter (oktober–december), medan antalet personskadeolyckor med rådjur är högst under sommaren. Flest kollisioner och olyckor sker under morgon och kväll. Antalet omkomna och skadade personer under tioårsperioden är totalt 2 752.

Som exempel visar studien att de totala kostnaderna för rådjurskollisioner och rådjursolyckor 2012 överstiger en miljard kronor varav cirka 70 procent är kostnader för egendomsskador. Summan av de externa kostnaderna (personskador, dödsfall, jaktvärde och eftersökskostnader) för rådjursolyckorna omfattar cirka 300 miljoner kronor detta år. Under de tio år som ingår i beräkningen har rådjursolyckorna kostat drygt 9 miljarder kronor.

Olycksstatistiken i undersökningen kommer från NVR, Nationella viltolycksrådet (kollisioner), Strada (personskadeolyckor i Swedish Traffic Accident Data Acquisition) och Ofelia (för järnväg).

Detta meddelar VTI i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Annonser