Rådjur stressas och skräms av skoteråkare

HEBY(JJ). Skoteråkare stressar och skrämmer rådjur kring Starfors säteri utanför Heby. – Rådjuren har det väldigt svårt i vinter, vi har hittat ett kid som dött av svält och tvingats skjuta två vuxna utmärglade djur. Men våra och våra grannars ansträngningar med stödutfodring till rådjuren riskerar omintetgöras av skotrarna som åker på vägar och över gärden och stressar och skrämmer dem, säger Charlotte Wall till Uppsala Nya Tidning.

Charlotte och Anders Wall försöker hjälpa till med stödutfodring. Och nu har Charlotte polisanmält skoteråkandet då det orsakar problem för rådjuren.

Hon framhåller att det finns en skoterled att åka på och att det är förbjudet att åka över andras mark om detta inte görs på skoterleder.
Dessutom skadar skotrarna kommande höstgrödorna på fälten.

Hon hoppas att det är okunnighet som gör att skoterförarna kör där de gör.
Det här rapporterar Uppsala Nya Tidning.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser