Protester mot ökad avskjutning av älg i Västerbotten

VÄSTERBOTTEN(JJ). I år har tilldelningen på älg höjts under älgjakten i Västerbottens län. Men alla jägare tycker inte det är ett bra beslut och det har förekommit protester. - Oenigheten i samrådsgrupperna har ökat. Framför allt har skillnaderna mellan jägarintresset och markägare i förslag på tilldelning varit betydligt större än vad som varit vanligt under tidigare år, säger Margaretha Sjögren, handläggare vid länsstyrelsen i Västerbotten, till Västerbottens-Kuriren.

Det är framförallt skogbolagens krav på att minska älgstammen som ligger bakom den ökade tilldelningen. Någon opartisk inventering av älg var det dock länge sedan som det gjordes.

Margaretha Sjögren säger till Västerbottens-Kuriren att det är skogsbolagens egna inventeringar som varit utgångspunkt för tilldelningen under älgjakten. 
I år får 14 700 älgar fällas, en ökning med mer än 1000 djur jämfört med förra året. 

Fotnot: Se även notis den 26/8.

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser