Projekt ska utvärdera underhåll av rovdjursavvisande stängsel

Karlstad (JJ) Just nu pågår en upphandling av röjningsarbete av rovdjursavvisande stängsel i Värmland. Röjningsarbetet ska sedan utvärderas för att kartlägga de insatser som krävs för att hålla rovdjuren utanför hagarna.

I sommar kommer rovdjursavvisanden stängsel röjas i Värmland. Arbetet kommer utvärderas och ligga till grund för riktlinjer och rekommendationer framöver. Arkivfoto: Per Jonson

Det är Länsstyrelsen i Värmland som startat ett projekt kring underhåll av rovdjursavvisande stängsel. Närmare 100 000 kronor är avsatta för att ersätta de entreprenörer som under sommaren ska röja under stängsel.

Enligt Kari Langöen, vilthandläggare på länsstyrelsen har rovdjursavvisande stängsel byggts på många håll i länet och forskningen visar att ett fungerande stängsel har effekt.

– Vad vi nu vill undersöka är hur arbetet ser ut när väl stängslen är på plats. Vilka utmaningar finns när det kommer till underhåll och vilka lösningar kan man ha för att hindra gräs att växa upp, säger hon.

Projektet kommer slutredovisas i höst och fårägare i länet kommer få svara på enkäter. Länsstyrelsen hoppas att detta är ett steg vidare som kommer besvara frågor på vilka utmaningar som fårägarna ställs inför.

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser