Presenterar nationell förvaltningsplan för vildsvin

STOCKHOLM(JJ). Naturvårdsverket har tagit fram en nationell förvaltningsplan för vildsvin. Målsättningen är att man ska minska vildsvinens skadeverkningar genom att minska antalet individer. Konkret innebär detta ökad jakt, en öka lokal samverkan mellan jägare och lantbrukare, och en skärpning när det gäller reglerna för utfodring av vildsvin.

Vildsvinsstammen beräknas uppgå till cirka 150 000 vildsvin, från södra Värmland och Dalarna och söderut. Det har skett en kraftig ökning av antalet vildsvin och detta orsakar trafikolyckor och skador på grödor. 
Mot denna bakgrund har Naturvårdsverket och Jordbruksverket fått uppdrag av regeringen.

Det är länsstyrelserna som ska ta fram förvaltningsplaner och den nationella förvaltningsplanen ska fungera som en kunskapsbas.  
– För att lösa problemen behövs regionala förvaltningsplaner och lokal samverkan mellan myndigheter, jägar- och lantbrukarorganisationer, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket anser att i denna lokala samverkan behöver även jordbrukare och arrendatorer av mark delta. I vildsvinsområden, samt i områden där det finns risk för etabliern, bör därför arrendeavtalen avhandla frågor som exempelvis förebyggande åtgärder och ersättning för skador.  

Jakten måste också öka och bli effektivare. 
– Om stammen ska vara stabil i ett område måste 70-80 procent av årsungarna tas bort. Det är viktigt att inte ta bort ledarsuggan, eftersom det kan öka skadorna för jordbruket, säger Christer Pettersson, handläggare på Viltförvaltningsenheten. 

I dag stödutfordras ofta vildsvinen för att hålla djuren borta från vägar och åkrar.   
– Tyvärr använder många fortfarande mat- och kaffebröd, frukostflingor, godis, pasta och andra födoämnen som är avsedda för människor. Denna utfodring är direkt olämplig och bidrar bland annat till en kraftigare tillväxt av populationen, säger Christer Pettersson. 

Med bakgrund av detta innehåller förvaltningsplanen även riktlinjer för vilka typer av foder som bör användas, fodergivor och lämpliga platser att utfodra på. 
Viktigt att tänka på är att vildsvinen inte ska jagas på utfodringsplatserna då detta gör att de söker sig nya födoplatser.  
Om inte detta skulle fungera tycker Naturvårdsverket att man ska få regeringens befogenhet att, tillsammans med Jordbruksverket, göra regler för utfodring av vildsvin och andra klövvilt som stödmatas och åtlas.  

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser