Presenterar nationell förvaltningsplan för vildsvin

STOCKHOLM(JJ). Naturvårdsverket har tagit fram en nationell förvaltningsplan för vildsvin. Målsättningen är att man ska minska vildsvinens skadeverkningar genom att minska antalet individer. Konkret innebär detta ökad jakt, en öka lokal samverkan mellan jägare och lantbrukare, och en skärpning när det gäller reglerna för utfodring av vildsvin.

Vildsvinsstammen beräknas uppgå till cirka 150 000 vildsvin, från södra Värmland och Dalarna och söderut. Det har skett en kraftig ökning av antalet vildsvin och detta orsakar trafikolyckor och skador på grödor. 
Mot denna bakgrund har Naturvårdsverket och Jordbruksverket fått uppdrag av regeringen.

Det är länsstyrelserna som ska ta fram förvaltningsplaner och den nationella förvaltningsplanen ska fungera som en kunskapsbas.  
– För att lösa problemen behövs regionala förvaltningsplaner och lokal samverkan mellan myndigheter, jägar- och lantbrukarorganisationer, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket anser att i denna lokala samverkan behöver även jordbrukare och arrendatorer av mark delta. I vildsvinsområden, samt i områden där det finns risk för etabliern, bör därför arrendeavtalen avhandla frågor som exempelvis förebyggande åtgärder och ersättning för skador.  

Jakten måste också öka och bli effektivare. 
– Om stammen ska vara stabil i ett område måste 70-80 procent av årsungarna tas bort. Det är viktigt att inte ta bort ledarsuggan, eftersom det kan öka skadorna för jordbruket, säger Christer Pettersson, handläggare på Viltförvaltningsenheten. 

I dag stödutfordras ofta vildsvinen för att hålla djuren borta från vägar och åkrar.   
– Tyvärr använder många fortfarande mat- och kaffebröd, frukostflingor, godis, pasta och andra födoämnen som är avsedda för människor. Denna utfodring är direkt olämplig och bidrar bland annat till en kraftigare tillväxt av populationen, säger Christer Pettersson. 

Med bakgrund av detta innehåller förvaltningsplanen även riktlinjer för vilka typer av foder som bör användas, fodergivor och lämpliga platser att utfodra på. 
Viktigt att tänka på är att vildsvinen inte ska jagas på utfodringsplatserna då detta gör att de söker sig nya födoplatser.  
Om inte detta skulle fungera tycker Naturvårdsverket att man ska få regeringens befogenhet att, tillsammans med Jordbruksverket, göra regler för utfodring av vildsvin och andra klövvilt som stödmatas och åtlas.  

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser