Preliminärt besked om revirmarkerande vargar i Gävleborg

GÄVLEBORG(JJ). Det finns revirmarkerande vargar i sju revir som ligger helt eller delvis inom Gävleborgs län. Det visar preliminära siffror från länsstyrelsen i Gävleborg.

Efter den sista april kommer vinterns inventeringsarbete gällande varg att sammanställas.
De preliminära uppgifterna ser ut så här: 

Delat med Dalarna:
Korsåreviret
Amungenreviret    (ny parbildning 2010)
                         revirgränser ej lokaliserade
Tenskogsreviret

Inom Gävleborg:
Galvenreviret       (familjegrupp)
Voxnareviret        (ny parbildning 2010)
                         revirgränser ej lokaliserade

Delat med Jämtland:
Skrälldalenreviret (familjegrupp)

Delat med Västernorrland och Jämtland: 
Haveröreviret (ny parbildning 2009/2010)

Förutom dessa revir så finns även Ockelboreviret i länet. Men där sköts den revirmarkerande tiken under vargjakten och inget revirmarkerande par tros längre finnas i området.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser