Politiker i Rättvik ansöker om vargjakt

Kommunstyrelsen i Rättvik har beslutat att söka skyddsjakt på fyra vargar. Ansökan har skickats till Naturvårdsverket. Kommunstyrelsens ordförande, Jonny Jones (c) hoppas på snabb handläggning och att jakten kan starta den 1 mars.

I ansökan till Naturvårdsverket skriver Jonny Jones bland annat att jordbruk- och fäbodliv är viktiga sektorer för näringslivet i kommunen.
– Jakten betyder oerhört mycket för många invånare i vår kommun, inte minst för fritid och rekreation.
– För att bibehålla framtidstron på att kunna driva jordbruk och fäbodbruk med tillhörande djurskötsel i vår kommun är det oerhört viktigt att myndigheterna visar handlingskraft och vilja att beskatta rovviltstammarna så att de inte blir för stora.
– Dagens regler och förutsättningar för att freda sina tamdjur vid rovdjursangrepp är ytterligare ett argument för att inte låta de lokala stammarna bli för stora, skriver Jones.
– Efter den senaste tidens ökning av antalet vargföryngringar som berör kommunen, samt talrik förekomst av både lo och björn, har predationstrycket på det jaktbara viltet blivit orimligt stort. Attacker på jakthundar och andra hundar som vistas i markerna är sedan tidigare ett mycket stort problem, ett problem som naturligtvis blir ännu större i takt med att vargstammen tillåts öka.
Vargjakten vill Jones förlägga till de östra delarna av kommunen, trakterna kring Bingsjö.
– Under 2005 föddes 10 till 15 valpar i kommunen och vi räknar med att 15 till 20 valpar föds i år. Vi anser inte att den jakt vi ansökt om inverkar på stammens fortlevnad, men vi vill minska belastningen i vissa områden, anser Jones.
Beslutet i kommunstyrelsen föregicks av votering där socialdemokraterna inte stödde förslaget att skicka ansökan till Naturvårdsverket.
Folkpartiet deltog inte i beslutet, men centern fick stöd i frågan av moderaterna.

AKTUELLT

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

Annonser