Polisen gjorde fel – John förlorade jobbet!

De senaste två åren har Polisens oacceptabelt långa handläggningstider för vapenlicenser varit ett stort problem för jägare och vapenhandlare. I stället för acceptabla två–tre veckors handläggningstid har det handlat om upp till 30 veckor! Sämst i landet har Polisregion Syd varit och vapenhandeln har protesterat, understödd av jägarna.

Foto: Per Jonson

Många har också krävt en ny myndighet för handläggning av vapenlicenser då Polisen inte klarar uppgiften. Nu är frågan återigen högaktuell sedan det visat sig att man inte heller har tillräcklig kompetens för att hand-lägga vissa vapenlicensärenden.

John Nilsson i Timrå har drabbats extremt hårt då han förlorade sitt jobb i För-svarsmakten när han blev åtalad för vapenbrott.

I tingsrätten friades John dock helt sedan det visat sig att inkompetenta vapenlicens-handläggare gjort fel.

Felaktigt lånetillstånd

John hade sökt lånetillstånd på en studsare med ljuddämpare och fick också detta. Han trodde att allt var i sin ordning – ända fram till en dag då någon hade anmält honom anonymt för misstänkt skytte med automatvapen.

Polisen kontrollerar Johns licenser och upptäcker då att ljuddämparen inte om-fattas av tillståndet.

John blir då åtalad för vapenbrott, men med hjälp av advokat Pelle Svensson blir det ganska snart uppenbart att felet ligger hos Polisen.

John frias, men då har han redan förlorat jobbet hos Försvarsmakten på grund av att han misstänktes för vapenbrott.

Testade handläggare

Inför tingsrättsförhandlingarna lät John två jaktkompisar göra likadana ansökningar om lånetillstånd på studsare i klass I med ljuddämpare. Båda fick tillstånd. De ringde därefter Polisen och fick även muntligt besked att ljuddämparen ingick i tillståndet.

Men dessa ärenden är felaktigt handlagda, vilket Polismyndighetens verksamhets-ansvariga för vapen erkände i tingsrätten.

Dessutom visade det sig att handläggare i andra polisregioner gjort samma fel.

Varning utfärdas

Polisen har helt enkelt en brist i sitt handläggningssystem, där det inte är möjligt att lägga till en ljuddämpare i ett lånetillstånd för studsare!

Detta innebär att många jägare i landet kan ha felaktiga lånetillstånd på sina studsare med ljuddämpare.

Är du osäker, kontakta genast Polisen.

Att Polisen dessutom tappade bort Johns vapenskåpsnyckel och att han förlorade jobbet gör inte hela ärendet bättre, och som jägare och vapenägare blir man mycket orolig.

Frågan om att flytta vapenärenden från Polisen är därför både aktuell och högst motiverad.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser