– Plantera ut vildsvin!

Förslaget kommer från Carl-Gustaf Thulin vid Statens Lantbruksuniversitet, SLU. Tanken är att stödutsättning av klövvilt ska ge ett "vildare Sverige".

I en debattartikel i Uppsala Nya Tidning menar Carl-Gustaf Thulin att Sverige borde ta lärdom av USA och utvecklingen av Yellowstones nationalpark.   

Genom att stödutsätta hjort, mufflon, vildsvin m.m. kan man skapa ett mer balanserat ekosystem. Idag ligger fokus bara på rovdjuren.   

Tanken är att man genom att stödutsätta klövvilt minskar problemen med exempelvis varg. För att bevara rovdjursstammen behövs också förutsättningar finnas längre ner i naturens hierarki.   

Klövviltsstammen i Sverige idag har svårt att överleva för att de är för få individer. Detta gäller framförallt de rovdjurstäta områdena av landet. Då behöver man ta ansvar för att bevara den biologiska mångfalden. 

0 kommentarer

AKTUELLT

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser