– Plantera ut vildsvin!

Förslaget kommer från Carl-Gustaf Thulin vid Statens Lantbruksuniversitet, SLU. Tanken är att stödutsättning av klövvilt ska ge ett "vildare Sverige".

I en debattartikel i Uppsala Nya Tidning menar Carl-Gustaf Thulin att Sverige borde ta lärdom av USA och utvecklingen av Yellowstones nationalpark.   

Genom att stödutsätta hjort, mufflon, vildsvin m.m. kan man skapa ett mer balanserat ekosystem. Idag ligger fokus bara på rovdjuren.   

Tanken är att man genom att stödutsätta klövvilt minskar problemen med exempelvis varg. För att bevara rovdjursstammen behövs också förutsättningar finnas längre ner i naturens hierarki.   

Klövviltsstammen i Sverige idag har svårt att överleva för att de är för få individer. Detta gäller framförallt de rovdjurstäta områdena av landet. Då behöver man ta ansvar för att bevara den biologiska mångfalden. 

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser