Planer på flytt av renskötselområde söderut

DALARNA/GÄVLEBORG(JJ). Det kan bli aktuellt att flytta renskötselområdet söderut - anledningen är förändringarna i klimatet som gör att det behövs nya markområden för rennäringen.

På regeringens uppdrag har Sametingen nu föreslagit sex nya områden som ligger i í Dalarna och i delar av Hälsingland. 

Det är dock ingen okomplicerad lösning – även om det är bra bete i området. 
– Nu är ju det här ett regeringsuppdrag. Så det får dom ta ansvar för att lös. Det är ju inga renägare som vill transportera sina renar till ett område med sådan vargförekomst, säger Lars Ove Jonsson, avdelningschef Sametinget, till SVT Gävledala. 

Under senare tid har man flera gånger, på grund av att betet frusit, varit tvungen att flytta renarna längre söderut.
Det här rapporterar SVT Gävledala.

0 kommentarer

AKTUELLT

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser