Planer på flytt av renskötselområde söderut

DALARNA/GÄVLEBORG(JJ). Det kan bli aktuellt att flytta renskötselområdet söderut - anledningen är förändringarna i klimatet som gör att det behövs nya markområden för rennäringen.

På regeringens uppdrag har Sametingen nu föreslagit sex nya områden som ligger i í Dalarna och i delar av Hälsingland. 

Det är dock ingen okomplicerad lösning – även om det är bra bete i området. 
– Nu är ju det här ett regeringsuppdrag. Så det får dom ta ansvar för att lös. Det är ju inga renägare som vill transportera sina renar till ett område med sådan vargförekomst, säger Lars Ove Jonsson, avdelningschef Sametinget, till SVT Gävledala. 

Under senare tid har man flera gånger, på grund av att betet frusit, varit tvungen att flytta renarna längre söderut.
Det här rapporterar SVT Gävledala.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser