Period med stor risk för viltolyckor

Älgskadefondföreningen varnar för att det är stor risk för viltolyckor efter vägarna under maj och juni månad. Detta beror på att älgkorna stöter bort sina fjolårskalvar under den här perioden.

Risken är stor för att fjolårskalvarna irrar omkring då de har tappat sin tillhörighet med familjen, dessutom är de oerfarna att röra sig i terrängen ensamma. 
– Vi ser att viltolyckor med allvarliga skador och dödsfall som utgång ökar markant från och med maj månad, säger Andreas Lindfors, informatör på Älgskadefondsföreningen.

Trots viltstängseln och andra åtgärder sker det ändå mer än 5 500 älgolyckor varje år. 
Under maj och juni månad förra året så skedde det i genomsnitt mer än tolv älgolyckor per dag. 
– Under maj och juni måste trafikanterna vara beredd på att älgkalvarna oftare kan komma utspringande på vägen mitt på dagen, inte bara i gryning och skymning som andra tider på året, säger Andreas Lindfors.

Rådet till alla bilister är att skaffa sig marginaler genom att följa hastighetsbegränsningarna och att anpassa hastigheten till de förhållanden som råder.

Älgskadefondföreningen kommer att genomföra ”viltveckor” runt om i landet för att uppmärksamma denna farliga tid. Föreningens informatörer kommer att åka runt i länen och informera under veckorna 20 och 21, dessutom kommer man att visa upp föreningens ”viltolyckssläp”.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser