Period med stor risk för viltolyckor

Älgskadefondföreningen varnar för att det är stor risk för viltolyckor efter vägarna under maj och juni månad. Detta beror på att älgkorna stöter bort sina fjolårskalvar under den här perioden.

Risken är stor för att fjolårskalvarna irrar omkring då de har tappat sin tillhörighet med familjen, dessutom är de oerfarna att röra sig i terrängen ensamma. 
– Vi ser att viltolyckor med allvarliga skador och dödsfall som utgång ökar markant från och med maj månad, säger Andreas Lindfors, informatör på Älgskadefondsföreningen.

Trots viltstängseln och andra åtgärder sker det ändå mer än 5 500 älgolyckor varje år. 
Under maj och juni månad förra året så skedde det i genomsnitt mer än tolv älgolyckor per dag. 
– Under maj och juni måste trafikanterna vara beredd på att älgkalvarna oftare kan komma utspringande på vägen mitt på dagen, inte bara i gryning och skymning som andra tider på året, säger Andreas Lindfors.

Rådet till alla bilister är att skaffa sig marginaler genom att följa hastighetsbegränsningarna och att anpassa hastigheten till de förhållanden som råder.

Älgskadefondföreningen kommer att genomföra ”viltveckor” runt om i landet för att uppmärksamma denna farliga tid. Föreningens informatörer kommer att åka runt i länen och informera under veckorna 20 och 21, dessutom kommer man att visa upp föreningens ”viltolyckssläp”.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser