Påkörda djur på spåret anmäls ej

Stockholm (JJ) På grund av datortrassel har Trafikverket under flera år inte kunnat rapportera in viltolyckor på tågspår till polisen. Konsekvensen är att jägare sällan skickas ut för att avliva skadade djur.

Forskning visar att det är fler viltolyckor per kilometer järnväg än per kilometer bilväg. Lagen säger att dessa olyckor ska rapporteras in till polisen men endast en liten andel anmäls, enligt en kartläggning som P4 Blekinge har gjort. Trafikverkets förklaring är att rapporterna har fått göras manuellt. Lokföraren ska förmedla ett antal data, exempelvis var någonstans olyckan ägt rum. Uppgifterna ska sedan till trafikledningen som tar dem till polisen som i sin tur fattar beslut om att skicka ut en jägare.

– Det är många människor inblandade. Men främst är det vårt datasystem som inte gått att samordna med polisens än. Efter nyår ska det fungera, säger Anders Sjölund, ekolog på Trafikverket.

– Viltolyckorna på landets vägar och järnvägar kostar totalt tre, fyra miljarder om året, av dessa står järnvägen för cirka 1,5 miljarder. Det handlar om förseningar, om skador på lok, människor och djur. SJ har i snitt ett tåg stående på verkstad kontinuerligt.

AKTUELLT

Tracker har fått svenska ägare

Åmotsfors (JJ) Finska hundpejlföretaget Tracker har fått svenska ägare och satsar nu hårt på att utveckla produkter och kundservice. Investmentbolaget Nalka har bildat koncernen Open Air Group som satsar på företag inom jaktsegmentet.

Annonser