Översynen av statens vilt är klar

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag sett över regelverket om statens vilt. Myndigheten föreslår att myskoxe, älg, hjort, stork, mellanspett, lunnefågel, och blåkråka inte längre ska vara statens vilt.

Syftet med statens vilt är att skydda utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter.

– De arter som får behålla status som statens vilt bedöms som särskilt värdefulla arter och är viktiga för forskning, undervisning, miljöövervakning eller viltövervakning. Vi har inte föreslagit att några nya arter ska läggas till, berättar Per Risberg vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Vissa arter behöver inte vara statens vilt Förslaget om att älg och kron- och dovhjort inte längre ska finns med i statens vilt beror bland annat på att de ökat mycket i antal.

– Vi ser också att det är relativt ovanligt att döda älgar eller hjortar som påträffas av allmänheten anmäls till polisen enligt reglerna för statens vilt. En orsak till detta kan vara att dessa arter är vanliga i den svenska naturen. De behöver inte vara statens vilt, förklarar Per Risberg.

Att myskoxe tas bort från statens vilt beror på att arten inte finns på den svenska rödlistan. Myskoxen är inplanterad i Norge och har därifrån spridit sig till Sverige.

Mellanspett, lunnefågel, blåkråka, vit stork och svart stork föreslås inte längre vara statens vilt eftersom arterna klassas som utdöda.

Bestämmelser om statens vilt
Bestämmelserna om statens vilt innebär att djur av vissa arter som omhändertas, påträffas dött eller dödas tillfaller staten och ska anmälas till polisen. Vilka arter som är statens vilt finns i paragraf 33 i jaktförordningen.

Översynen ett uppdrag från regeringen I början av 2014 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen genomföra en översyn av Statens vilt i syfte att säkerställa att de arter som ingår fortfarande kan betraktas som utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla.

I uppdraget ingick också att se över om andra viltarter försämrats i sådan utsträckning att det fanns ett behov av att låta dem ingå i Statens vilt. Uppdraget redovisas till regeringen den 30 oktober.

AKTUELLT

Hamilton överst på tronen

Knistad (JJ) Det blev Jesper Karlsson med sin duktiga hamiltontik Malmbäckaren Foxii som tog hem årets Stövar-SM för rävhundar med en mycket stark elitetta.

Nu drar Stövar-SM för rävhundar igång

Skövde (JJ) Hela helgen vankas stövarfest utanför Skövde. Det är nämligen dags för Stövar-SM för rävhundar 2018. Har du inte chans att bevittna mästerskapet på plats gör vi allt för att du ska få med dig tävlingen ändå.

Annonser