Oro över älgstammens utveckling

Värmland (JJ) Nedgången i älgstammen kan vara på väg att plana ut, skriver Jägareförbundet i Värmland i ett pressmeddelande. Anders Olsson, vice ordförande anser att jägarna måste börja bygga upp en bättre älgstam med utrymme för en meningsfull jakt.

Andra måndagen i oktober startar älgjakten i södra och mellersta delarna av Värmland. Merparten av Värmlands drygt 12 000 jaktkortslösare deltar i älgjakten.

Jägareförbundet Värmland ser med fortsatt stor oro på älgstammens negativa utveckling där antalet fällda älgar fortsatt att minska till historiskt låga nivåer. Älgjakten i Värmland kan idag jämföras med älgjakten i Skånes slättbygder och Norrbottens fjällmassiv.

– Jägarna i Värmland har tagit ett stort ansvar de senaste åren. Nu kan älgstammens negativa utveckling vara på väg att stanna av, men på en allt för låg nivå, säger Anders Olsson.

Alla jaktlag uppmanas att starta jakten försiktigt, vara försiktiga med att skjuta vuxna djur och låta kalvjakten styra uttaget. Behovet av att stärka älgstammen är stort och kalvjakten kan vara vägledande.

– Har vi inga kalvar under jakten så ska det självklart heller inte skjutas vuxna djur, säger Anders Olsson.

Planer och avskjutningsmål är nu nere på 1960-talets nivåer. Trots det minskar inte viltolyckorna och betesskadorna i samma takt. Få jaktbara älgar och ett konstant rovdjurstryck har gett en jämnare fördelning av älg under året. Trots minskade möjligheter för jakt innebär det att skogsskadorna och viltolyckorna fortsatt ligger på nivåer som inte avspeglas i en minskad älgstam.

– Det nyligen tagna beslutet om vargjakt är ett steg i rätt riktning men avskjutningen av varg måste öka kraftigt om vi ska lyckas med att återigen få en bra älgstam i Värmland, säger Anders Olsson.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser