Oro för ändrade fjälljaktsregler

Stockholm (JJ) Oron bland jägare är mycket stor inför det väntade beskedet från regeringen om hur fjälljakten ska bedrivas i fortsättningen. Efter en förfrågan från EU finns risken att fjälljakten öppnas på lika villkor för alla EU- och EES medborgare.

 För utländska jägare har det senaste åren gällt särskilda regler. De har fått börja jaga senare på hösten och måste i vissa län vara åtföljda av lokala guider.
Efter en anmälan från turistföretag i Arjeplogsfjällen ansåg kommerskollegium att det var ett brott mot konkurrensreglerna. Därefter ville EU-kommissionen få ett klarläggande från regeringen över vilka regler som gäller. Regeringen ska inom kort fatta beslut och många jägare fruktar att dörrarna öppnas för flera miljoner EU medborgare. Något som ganska snabbt innebär att jaktmarkerna avlyses från jakt. Vilket kommer att drabba svenska jägare hårt. Regeringen står inför ett beslut som i allra högsta grad kan komma att bli en svekdebatt. Många jägare röstade på alliansen på grund av deras inställning i jaktfrågor.
Om regeringen ger upp kampen om den svenska fjälljakten kommer besvikelsen att bli stor bland jägarna som senaste tiden även fått stöd från socialdemokraterna i sin kamp för att bevara jaktformen.
Socialdemokraterna vill att fjälljakten ska utredas noga innan ett beslut fattas.

AKTUELLT

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Annonser