Oro för ändrade fjälljaktsregler

Stockholm (JJ) Oron bland jägare är mycket stor inför det väntade beskedet från regeringen om hur fjälljakten ska bedrivas i fortsättningen. Efter en förfrågan från EU finns risken att fjälljakten öppnas på lika villkor för alla EU- och EES medborgare.

 För utländska jägare har det senaste åren gällt särskilda regler. De har fått börja jaga senare på hösten och måste i vissa län vara åtföljda av lokala guider.
Efter en anmälan från turistföretag i Arjeplogsfjällen ansåg kommerskollegium att det var ett brott mot konkurrensreglerna. Därefter ville EU-kommissionen få ett klarläggande från regeringen över vilka regler som gäller. Regeringen ska inom kort fatta beslut och många jägare fruktar att dörrarna öppnas för flera miljoner EU medborgare. Något som ganska snabbt innebär att jaktmarkerna avlyses från jakt. Vilket kommer att drabba svenska jägare hårt. Regeringen står inför ett beslut som i allra högsta grad kan komma att bli en svekdebatt. Många jägare röstade på alliansen på grund av deras inställning i jaktfrågor.
Om regeringen ger upp kampen om den svenska fjälljakten kommer besvikelsen att bli stor bland jägarna som senaste tiden även fått stöd från socialdemokraterna i sin kamp för att bevara jaktformen.
Socialdemokraterna vill att fjälljakten ska utredas noga innan ett beslut fattas.

AKTUELLT

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

Annonser