Örebro länsstyrelse överklagar också

Örebro (JJ) Länsstyrelsen överklagar Förvaltningsrättens beslut att tills vidare stoppa vargjakten. Länsstyrelsen anser att Förvaltningsrätten inte har rätt att stoppa beslutet om vargjakt på det sätt som skett, skriver de i ett pressmeddelande.

Den 28 november 2014 tog Länsstyrelsen beslut om licensjakt på varg. Beslutet gällde 12 vargar i två revir. Beslutet överklagades till Naturvårdsverket, som vid sin prövning ändrade startdatum för spårning. I övrigt ändrades inte Länsstyrelsens beslut som tillät licensjakt från den 9 januari till och med den 15 februari. Naturvårdsverket är enligt jaktförordningen sista instans för överklagande.

Den 8 januari meddelade Förvaltningsrätten att de beslutat att Länsstyrelsens beslut om licensjakt på varg tills vidare inte ska gälla, så kallad inhibition. Förvaltningsrätten hänvisar i sitt beslut till att det är tveksamt om överklagandeförbudet i jaktförordningen är förenligt med EU-rätten.

– Vi anser att Förvaltningsrätten inte har rätt att stoppa beslutet på det sätt som skett. Genom den här överklagan vill vi få veta vad som gäller, säger länsråd Kjell Unevik.

Länsstyrelsen överklagar Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten står det i pressmeddelandet.

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser