Ont om ripor i fjällen

Luleå (JJ) I dag startar ripjakten i fjällen men enligt inventeringar är det ont om ripor i fjällen.

– Det är en naturlig nergång, det är sämre med ripa än vad det varit föregående år helt klart, säger jakthandläggare Nicklas Tuorda.

Det verkar som om minskningen av ripa är generell i hela fjällvärlden. Och försäljning av jakttillstånd har minskat från föregående år.

– Vi har lite löst pratat om att eventuellt sänka års kvoterna på områdena. Men vi har inte tagit några beslut. Innan vi är helt klar med inventeringsresultatet och allt ligger på plats är det svårt att göra något av det, säger Nicklas Tuorda, till Norrbottens-Kuriren.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser