Omkring 10 000 jägare anmälda till lodjursjakten!

STOCKHOLM(JJ). Licensjakten på lodjur startar den 1 mars och totalt är det 110 lodjur som får fällas i elva län. Hittills har cirka 10 000 jägare anmält sig till jaktregistret för att delta i lodjursjakten.

Det är länsstyrelserna som kommer att ha kontroll över jakten och hur många djur som fällts. 
Lodjursjägare har skyldighet att rapportera in både fällda och påskjutna lodjur till berörd länsstyrelse. 
Dessutom måste jägarna varje timme göra en kontroll om det finns några djur kvar på tilldelningen. 

Naturvårdsverket har fattat beslutet om delegering av lodjursjakt till de tre rovdjursförvaltningsområdena.
I söder handlar det enbart om skyddsjakt, i norr full beslutanderätt och i Mellansverige delegation med tak.
Länsstyrelserna har sedan tagit beslut om licensjakten.

Fördelningen i norra delen ser ut så här: 

Norrbotten         5 djur
Västerbotten      8  
Jämtland            60 
Västernorrland   9 

Fördelningen i mellersta rovdjursförvaltnignsområdet: 

Stockholms län          1 djur
Uppsala                     9
Västra Götaland         0 
Värmland                   7
Örebro                       2
Västmanland              3
Dalarna
(i renskötselområdet)  2
Gävleborg                    1    

De fällda lodjuren kommer att skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för undersökning. 
SVA kommer också att få information från länsstyrelserna om antalet fällda lodjur och SVA kommer fortlöpande att uppdatera sin webbplats. 
Det här meddelar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

0 kommentarer

AKTUELLT

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser