Omkring 10 000 jägare anmälda till lodjursjakten!

STOCKHOLM(JJ). Licensjakten på lodjur startar den 1 mars och totalt är det 110 lodjur som får fällas i elva län. Hittills har cirka 10 000 jägare anmält sig till jaktregistret för att delta i lodjursjakten.

Det är länsstyrelserna som kommer att ha kontroll över jakten och hur många djur som fällts. 
Lodjursjägare har skyldighet att rapportera in både fällda och påskjutna lodjur till berörd länsstyrelse. 
Dessutom måste jägarna varje timme göra en kontroll om det finns några djur kvar på tilldelningen. 

Naturvårdsverket har fattat beslutet om delegering av lodjursjakt till de tre rovdjursförvaltningsområdena.
I söder handlar det enbart om skyddsjakt, i norr full beslutanderätt och i Mellansverige delegation med tak.
Länsstyrelserna har sedan tagit beslut om licensjakten.

Fördelningen i norra delen ser ut så här: 

Norrbotten         5 djur
Västerbotten      8  
Jämtland            60 
Västernorrland   9 

Fördelningen i mellersta rovdjursförvaltnignsområdet: 

Stockholms län          1 djur
Uppsala                     9
Västra Götaland         0 
Värmland                   7
Örebro                       2
Västmanland              3
Dalarna
(i renskötselområdet)  2
Gävleborg                    1    

De fällda lodjuren kommer att skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för undersökning. 
SVA kommer också att få information från länsstyrelserna om antalet fällda lodjur och SVA kommer fortlöpande att uppdatera sin webbplats. 
Det här meddelar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser