Omfattande vargjakt möjlig i Norge

Norge (JJ) Nu på morgonen beslutade rovdjursnämnderna i Akershus, Hedmark för tilldelningen på den norska licensjakten på varg inom vargzonen.

Det är möjligt för ett rejält uttag av varg på årets licensjakt. Arkivfoto: Per Jonson

Totalt 24 vargar får fällas under licensjakten inom den så kallade vargzonen, där föryngring är tillåten.

I tillägg är det beslutat om jakt på åtta vargar i Osdal-flocken utanför vargzonen i Rendalen och Åmot. Dessutom får ytterligare fem vargar fällas utanför vargzonen i Akershus och Hedmark.

Tio vargar till fördelade på två andra delområden ska också räknas till vilket ger en siffra på totalt 47 vargar.

Senast så många vargar fick fällas i Norge var 1919 uppger norska NRK.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser