Omfattande skador på ungskog

FINLAND(JJ). Skadorna på ungskogen är stora på vissa ställen längs den finlandssvenska kusten. Hälften av alla anmälda skogsskador i området finns i Korsnäs och Närpes.

Nu har skogsägarna och jägarna träffats för att diskutera den stora älgstammen. 
– Älgskadorna på skogen har sexdubblats på fem år inom Kustens skogscentrals område, säger Stig Simons, förtroendevald inom Skogsvårdsföreningen Österbotten, till Österbottens Tidning.
– Jägarna har gjort vad de kan, men antalet licenser borde höjas.

Under mötet träffades markägare, skogsvårdsföreningen, samt Närpes och Korsnäs jaktklubbar. Syftet med mötet var att diskutera problemen. 

Stig Simons menar att det råder samförstånd mellan parterna på gräsrotsnivå. Huruvida jägarna lyckas få fler licenser till nästa jaktsäsong återstår nu att se.
Det här rapporterar Österbottens Tidning. 

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser