Oklar framtida rovdjurspolitik får LRF att hoppa av betesprojekt

DALARNA(JJ). Martin Moraeus, vice ordförande för LRF i Dalarna, har beslutat att lämna länsstyrelsens naturbetesprojekt. - Den rådande osäkerheten om den framtida rovdjurspolitiken gör att jag i dagsläget inte kan vara med i ett projekt som syftar till att uppmuntra våra medlemmar att öka antalet betesdjur, säger Martin Moraeus i ett pressmeddelande.

Syftet med projektet är att få fler betande djur på naturbetesmarker, samt att öka arealen för naturbete.
Men det hårda rovdjurstrycket i länet har drabbat flera djurägare och de tycker det är svårt att få gehör för sin frustration. Främst är det varg och betande djur som är svårt att kombinera. 
Det här rapporterar tidningen Land Lantbruk & Skogsland.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser