Ökade anslag till skyddande av värdefull natur

Stockholm (JJ) Regeringen vill satsa på ökad skötsel och skydd av värdefull natur. Därför föreslår de en satsning på 430 miljoner kronor extra på olika insatser i sin vårbudget.

Regeringen vill ökade anslagen för att rädda hotade djurarter och värdefull natur. Foto: Per Jonson

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att  naturen är en förutsättning för friluftsliv och har positiva hälsoeffekter, särskilt hos barn och ungdomar som kan vistas i stadsnära natur. Sverige behöver investera i skog och vatten för att skydda, sköta och tillgängliggöra dessa värden.

I ett naturrikt land som Sverige är det lätt att ta våra skogar, fjäll och vatten för givna men skötsel och vård är en förutsättning för att dessa upplevelsevärden ska finnas kvar. I våra skogar finns nära 900 hotade arter. Livsmiljöer har förändrats så pass mycket att vart tjugonde djur-, växt- och svampart riskerar att dö ut, exempelvis fjällräven som idag klassas som akut hotad.

Regeringen ökar i vårändringsbudgeten för 2015 investeringarna i skydd av värdefull natur med 250 mnkr, vilket innebär att skyddet för biologisk mångfald utökas, flera naturskogar kan skyddas och flera marina reservat kan inrättas. Regeringen föreslår en ökning av anslagen till skötsel av värdefull natur med 110 mnkr i år. Anslaget har under flera år legat på ungefär samma nivå. Samtidigt har antal naturreservat ökat kraftigt.

Regeringens förslag möjliggör välbehövliga satsningar på ledsystem i fjällen, reservatskötsel, information och fler broar på populära vandringsleder. Även den marina miljön får ett tillskott på 20 mnkr för 2015 så att arbetet med att skydda havsområden och fiskarter kan förstärkas, bland annat genom att flera marina reservat inrättas.

AKTUELLT

Tracker har fått svenska ägare

Åmotsfors (JJ) Finska hundpejlföretaget Tracker har fått svenska ägare och satsar nu hårt på att utveckla produkter och kundservice. Investmentbolaget Nalka har bildat koncernen Open Air Group som satsar på företag inom jaktsegmentet.

Annonser