Ökad licenstilldelning för björn i Jämtland

Jämtland (JJ) I år höjer Länsstyrelsen i Jämtlands län björntilldelningen något inför höstens lincensjakt.

74 björnar får fällas i år. Det är 14 fler än i fjol då tilldelningen för licensjakten låg på 60 djur. Jaktområdet är som tidigare indelat i två delområden men en zonering inom varje delområde.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut. ”Under de senaste tre åren har björnstammens nedgång enligt björnobsen avtagit och detta efter ett genomsnittligt uttag av 77 björnar årligen. Länsstyrelsen gör den bedömningen att en licensjakt efter 74 björnar medför ett stabiliserat uttag där björnstammen bibehålls på nuvarande nivå.”

delomradenTilldelning:

Jakten omfattar högst 74 björnar fördelade på två jaktområden i länet.

Område 1 – söder om E14:
Högst 37 björnar får fällas varav högst 20 får fällas inom område 1b.

Område 2 – norr om E14:
Högst 37 björnar får fällas varav högst 20 får fällas inom område 2b.

Områdesindelning

Område 1a:  Del av Härjedalens, Bergs och Åre kommuner som ligger norr om väg 501 och 502, väster väg 84 mellan Linsell och Hedeviken, norr väg 315 och väster om väg 316, E45 och väg 321, samt söder om E14.

Område 1b: De delar av länet som är belägna söder om E14 som inte ingår i område 1a.

Område 2a: Del av Åre kommun som ligger norr om E45 och väster om väg 666. Del av Krokoms kommun väster om väg 666 och 671 (vägarna mellan Mörsil och Kaxås), norr om väg 675 och 675 (Kaxås-Tulleråsen) och väg 340 (Tulleråsen-Lillholmsjö), norr väg 344 (Lillholmsjö-Föllinge) väster och norr om väg 339 (Föllinge-kommungränsen vid Öjån), del av Strömsunds kommun som ligger väster om Munsvattnetvägen och väg 801, del av Strömsunds kommun som ligger norr om väg 342 och väster om vägarna 814, 998 och 1002 (Lidsjöberg-Norråker).

Område 2b: De delar av länet som är belägna norr om E14 som inte ingår i område 2a.

0 kommentarer

AKTUELLT

Samarbete över gränserna gav björn

Strömsund (JJ) I morse släppte Ralph Persson, sin plotthund RJ i ett känt björntillhåll i Vimmervattnet. Det blev starten på en lång jakt som buktade över flera jaktlagsgränser. Och även länsgränsen till Västernorrland.

Björnhane bet både jägarna och hunden

Ljusdal (JJ) Det gick riktigt hett till när Erik Söderlund och Axel Wallberg på tisdagen gemensamt fällde en 97-kilos björnhane. Den hann bita och skada både jägarna och en björnhund innan den föll.

Annonser