Oförändrad björntilldelning i Norrbotten

LULEÅ (JJ) Länsstyrelsen i Norrbotten beslutade att ge samma tilldelning på 72 björnar som förra året. Lena Bondestad på länsstyrelsen öppnar dock för en eventuell ändring.

– Vi beslutade om samma tilldelning men väntar fortfarande på resultatet från björnspillningsinventeringen för att se vad den säger, förklarar Bondestad.

Om inventeringen visar att det finns mer eller mindre björn än man uppskattat kan alltså tilldelningen ändras.

I övrigt gäller samma villkor som för de andra länen med att björn som inte tas om hand måste lämnas över till polisen. Det får heller inte ske någon export av kött till Norge.  

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser