Nytt parti sätter fokus på rovdjurspolitiken

Ett nytt landsbygdsparti vid namn Landsbygdsdemokraterna är på väg att bildas. En av partiets viktigaste frågor är att arbeta för att få till stånd en radikal ändring av rovdjurspolitiken i landet.

Målsättningen är att ställa upp i det kommande riksdagsvalet. Just nu pågår namninsamlingen för registreringen av partiet Lansbygdsdemokraterna. Och i dag hålls ett första interimsstyrelsemöte.

På partiets hemsida skriver man: ”Att skapa förutsättningar för att upprätthålla och bevara för landsbygden typiska traditioner och kulturarv är en viktig del i arbetet för att klara målsättningen om en befolkad och levande landsbygd. ”
Själva grunden för partiets politik är alla människors lika värde och rättigheter.

Partiet vill verka för att ge förutsättningar för att människor på ett traditionellt sätt, utan obehagskänslor, ska kunna ägna sig åt jakt, fäbodbruk, fiske och djurhållning. En viktig fråga i det sammanhanget är rovdjurspolitiken.

Vidare står det: ”För Landsbygdsdemokraterna är det självklart, att för att kunna uppnå ovanstående målsättningar, måste politiken gällande rovdjursförekomsten i landet ändras radikalt. Rovdjursförekomsten måste anpassas till mänsklig närvaro och inte tvärtom. Det är orimligt att en majoritet av landsbygdens människor skall omforma sina liv efter de förutsättningar som växande rovdjursstammar ger. Detta synsätt går aldrig att förena med målsättningen om att kunna leva ett tryggt och harmoniskt liv på en levande landsbygd.”

När det gäller den infekterade vargfrågan går partiet så långt att de anser att om ”frilevande” vargar ska finnas i landet så ska dessa hysas inom klart definierade och obefolkade reservat. Där menar man att det går att hålla en livskraftig och genetisk stark stam utan att det påverkar landsbygdes överlevnad och utveckling. 
 
Partiets hörnstenar i dess arbete för att bevara och utveckla en levande landsbygd ska vara:
– bevara traditioner och kulturarv
– utveckla företagande och service
– utveckla demokrati och möjligheter att påverka
– skapa framtidstro genom utveckling


2 kommentarer

 • nytt å nytt
  hemsidan har funnits sedan dec. 2008…
  bra att det uppmärkssammats nu i alla fall…

 • Äntligen
  Kör så de ryker.
  Det behövs en motvikt på politisk nivå i den här debatten.
  Min röst har ni garanterat

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser