Nytt parti sätter fokus på rovdjurspolitiken

Ett nytt landsbygdsparti vid namn Landsbygdsdemokraterna är på väg att bildas. En av partiets viktigaste frågor är att arbeta för att få till stånd en radikal ändring av rovdjurspolitiken i landet.

Målsättningen är att ställa upp i det kommande riksdagsvalet. Just nu pågår namninsamlingen för registreringen av partiet Lansbygdsdemokraterna. Och i dag hålls ett första interimsstyrelsemöte.

På partiets hemsida skriver man: ”Att skapa förutsättningar för att upprätthålla och bevara för landsbygden typiska traditioner och kulturarv är en viktig del i arbetet för att klara målsättningen om en befolkad och levande landsbygd. ”
Själva grunden för partiets politik är alla människors lika värde och rättigheter.

Partiet vill verka för att ge förutsättningar för att människor på ett traditionellt sätt, utan obehagskänslor, ska kunna ägna sig åt jakt, fäbodbruk, fiske och djurhållning. En viktig fråga i det sammanhanget är rovdjurspolitiken.

Vidare står det: ”För Landsbygdsdemokraterna är det självklart, att för att kunna uppnå ovanstående målsättningar, måste politiken gällande rovdjursförekomsten i landet ändras radikalt. Rovdjursförekomsten måste anpassas till mänsklig närvaro och inte tvärtom. Det är orimligt att en majoritet av landsbygdens människor skall omforma sina liv efter de förutsättningar som växande rovdjursstammar ger. Detta synsätt går aldrig att förena med målsättningen om att kunna leva ett tryggt och harmoniskt liv på en levande landsbygd.”

När det gäller den infekterade vargfrågan går partiet så långt att de anser att om ”frilevande” vargar ska finnas i landet så ska dessa hysas inom klart definierade och obefolkade reservat. Där menar man att det går att hålla en livskraftig och genetisk stark stam utan att det påverkar landsbygdes överlevnad och utveckling. 
 
Partiets hörnstenar i dess arbete för att bevara och utveckla en levande landsbygd ska vara:
– bevara traditioner och kulturarv
– utveckla företagande och service
– utveckla demokrati och möjligheter att påverka
– skapa framtidstro genom utveckling


AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser